Telefon: 774 471 007. Zavolejte nám, denne od 8.00 do 20.00 hod.774 471 007
Zavolejte nám, denně od 8.00 do 20.00 hod.

Mimořádná nabídka

Podmínky pro obdržení dárku při uzavření smlouvy o půjčce či úvěrové smlouvy se společností AFS Finance Group s.r.o.

 1. Společnost AFS Finance Group s.r.o., se sídlem Praha 6, Řepy, Vondroušova 1165/10, PSČ 163 00, IČO: 241 60 075, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184195 (dále jen „AFS„) vyhlašuje tyto podmínky, jejichž splnění je předpokladem pro obdržení určitého penězi ocenitelného plnění (dále jen „Dárek„) od společnosti AFS.
 2. Klient je oprávněn požadovat od společnosti AFS některý z Dárků dle pravidel popsaných v čl. 3 těchto podmínek pouze za předpokladu, že v období od 22.2.2012 do 22.2.2013, uzavře se společností AFS smlouvu o půjčce a/nebo smlouvu o úvěru na částku nejméně ve výši 100,000,-Kč (dále jen „Smlouva“) a za předpokladu, že uvede promoční kód uvedený na reklamním letáku a leták přinese k podpisu smlouvy, kdy bude dárek předán.
 3. Společnost AFS je povinna každému klientovi, s nímž bude v období od 22.2.2012 do 22.2.2013 uzavřena Smlouva a který uvede promoční kód, předat na jeho písemnou žádost Dárek, a to dle těchto pravidel:
  3.1  Každý klient, s nímž bude v období od 22.2.2012 do 22.2.2013 uzavřena Smlouva a který uvede promoční kód kód uvedený na reklamním letáku, je oprávněn požadovat dárek
         v hodnotě cca 2.000,- Kč včetně DPH – např. automobilovou navigaci, mobilní telefon či kompaktní digitální fotoaparát. Volba konkrétního Dárku je vždy na společnosti AFS.
  3.2  Každý pátý klient v pořadí, s nímž bude v období od 22.2.2012 do 22.2.2013 uzavřena Smlouva a který uvede promoční kód kód uvedený na reklamním letáku, je oprávněn
         požadovat Dárek v hodnotě cca 8.000,- Kč včetně DPH – např. LCD televizor či herní konzolu. Je-li klient oprávněn k Dárku podle tohoto odstavce, nevzniká mu právo na Dárek
         dle odst. 3.1 těchto podmínek. Volba konkrétního Dárku je vždy na společnosti AFS.
  3.3  Každý desátý klient v pořadí, s nímž bude v období od 22.2.2012 do 22.2.2013 uzavřena Smlouva a který uvede promoční kód uvedený na reklamním letáku, je oprávněn
         požadovat Dárek v hodnotě cca 14.000,- Kč včetně DPH – např. chytrý mobilní telefon či zlatou cihlu. Je-li klient oprávněn k Dárku podle tohoto odstavce, nevzniká mu právo na Dárek
         dle odst. 3.1 a/nebo odst. 3.2 těchto podmínek. Volba konkrétního Dárku je vždy na společnosti AFS.
  3.4  Pořadí klientů je určováno dle čísla uzavřené Smlouvy v závislosti na čísle první Smlouvy uzavřené mezi klientem s promočním kódem uvedeným na reklamním letáku a společností
         AFS od data účinnosti těchto podmínek.
 4. Společnost AFS výslovně uvádí a klient výslovně souhlasí s tím, že na Dárek se s ohledem na jeho bezúplatné nabytí klientem nevztahuje záruka za jakost a společnost AFS jakkoli neodpovídá za vady jakéhokoli z Dárků ani za škodu takovou vadou způsobenou.
 5. Klient současně bere na vědomí, že s obdržením Dárku může být spojena daňová povinnost, kterou je povinen splnit.
 6. V případě, že Smlouva bude ze strany společnosti AFS předčasně ukončena jakýmkoli způsobem v důsledku porušení povinností klienta, je klient povinen uhradit společnosti AFS částku odpovídající hodnotě dárku dle odst. 3.1, 3.2. a 3.3. těchto podmínek, a to do 10 dnů od ukončení Smlouvy.
 7. Tyto podmínky se řídí českým právním řádem a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy uzavřené v období od 22.2.2012 do 22.2.2013.

V Praze dne 22.2.2012

Mgr. Anton Kozych, MBA
AFS Finance Group, s.r.o.Kontakt

Senovážné náměstí, 120 00   Praha 1
Tel.: +420 774 471 007
E-mail: AFSFinanceGroup@yahoo.com
Internet: www.peneznipomoc.cz

ASF Finance Group, mapa